Vergelijk vertalers!

Vraag gratis en vrijblijvend verschillende offertes aan bij vertaalbureaus

tolk

  

Een tolk is een vertaler die vertaalt naar gesproken tekst.
Zowel in prive als in zakelijk verband kan een beroep op een tolk worden gedaan.

Prive kan je denken aan een tolk bij een rechtzaak of andere juridische procedure.
Zakelijk kan je denken aan  tolkwerk tijdens een vergadering met buitenlandse partners. Ook bij internationale congressen in de politiek wordt vaak een beroep gedaan op tolken. 

Soorten tolken

Tolken zijn er in ververschillende soorten. Wat voor soort tolk er wordt ingezet is afhankelijk van de opdracht in kwestie.

Er kan een onderscheid gemaakt worden in de volgende soorten tolken:

 • Gesprekstolk 
  Een gespreks tolk vertaalt een gesprek zin na zin, tussen 2 sprekers.
  Een dergelijk tolk wordt vaak ingezet bij zakelijk of politieke onderhandelingen,  congressen, maar bijvoorbeeld ook in de journalistiek bij intervieuws.
 • Simultaan tolk
  Een simultaan tolk vertaald terwijl een spreker aan het woord is. Soms wordt er dan voor een fluistertolk gekozen. Vaak komt hier ook apparatuur aan te pas.
 • Notaris tolk/ be√ędigde tolk-vertaler
  Bij het opstelen van een notariele akte verplicht de wet de aanwezig heid van een be√ędigde tolk als het gaat om personen die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn.

Afhankelijk je opdracht op dienstverlening kan je dus een beroep doen op verschillende soorten tolken.Via tekst-vertalen.nl kan je tolken vergelijken en offertes aanvragen.

Vraag nu offertes aan bij meerdere tolken